English

Getti.ee OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Getti.ee OÜ (edaspidi Getti.ee) töötleb oma klientide isikuandmeid. Getti.ee privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Getti.ee ettevõte poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Getti.ee ettevõtete kaupluseid ja veebisaite. Getti.ee kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

 

Isikuandmete Töötlemine

Veebipoe getti.ee isikuandmete vastutav töötleja on Getti.ee OÜ (registrikood 14806942) asukohaga Lastekodu 41/1 , Tallinn 10144, tel +372 58865248 ja e-kiri pood@getti.ee. Getti.ee OÜ tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Getti.ee OÜ kaudu jõuavad  e-poe teenuse parema toimimise tagamiseks kliendi isikuandmeid järgnevate kolmandatele isikuteni, kelleks on logistika partner, laopartner, IT partner, kulleripartnerid. Getti.ee OÜ isikuandmete vastutav töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 2. kauba kohaletoimetamise aadress.
 3. pangakonto number.
 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).
 5. klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

 1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

 

 1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks. Kampaaniateavituste tegemiseks ning uudiskirjade ja personaalsete pakkumiste edastamiseks võib Getti.ee OÜ töödelda Kliendi e-posti aadressi ning andmeid lemmikjookide, hobide ning meelistegevuste kohta üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks Getti.ee OÜ-le eraldiseisva nõusoleku. Seejuures on Kliendil õigus Getti.ee OÜ-le antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Getti.ee OÜ isikuandmete vastutav töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 

Isikuandmeid hoitakse Getti.ee OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Getti.ee OÜ saadab Kliendile uudiskirju ja pakkumisi Kliendi e-mailile ainult juhul, kui Klient on oma soovi kinnitanud e-poes kliendiks registreerimisel või otse veebipoe kasutajaprofiilis.

 

Säilitamine

 

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

 

Isikuandmete kustutamiseks toimub veebipoe kasutajaprofiilis.

 

Ülekandmine

 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või märkida seda veebipoe kasutajaprofiilis. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel aadressile pood@getti.ee (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (tel +372 58865248 ja e-kiri pood@getti.ee). Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn Eesti, www.aki.ee